Anunț Consultare Publică – Raport de mediu și Amenajament silvic U.P. XX Harlau

SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL Bucureşti, titular a „Amenajamentului fondului forestier proprietate privată aparţinând SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL Bucureşti”, organizat în U.P.XX Hârlău, jud.Iaşi, anunță publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan și a finalizării raportului de mediu şi studiului de evaluare adecvată pentru acesta. Documentele pot fi consultate la sediul APM IASI din Iasi-str. Calea Chișinăului nr. 43, mun. Iași, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00.

În data de 10.01.2022 ora 14:00 se va desfășura în sistem de videoconferință ședința de dezbatere publică a proiectului de plan, RAPORTULUI DE MEDIU și STUDIULUI DE EVALUARE ADECVATĂ aferent acestuia.

Documentația supusă dezbaterii se regăsește la următoarea adresă de internet: http://apmis.anpm.ro.

Publicul poate trimite comentarii și propuneri scrise la sediul APM IASI din Iasi-str. Calea Chișinăului nr. 43, mun. Iași, sau on-line la adresa office@apmis.anpm.ro până la data de 10.01.2022.