Anunț dezbatere publică Amenajament UP XXXVII Filiași

SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL Bucureşti, anunță publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan și finalizării Raportului de Mediu și Studiului de Evaluare Adecvată pentru „Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparţinând SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL Bucureşti”, organizat în U.P. XXXVII Filiași, cu amplasament pe raza Comunelor Coțofenii din Față și Braloștița, județul Dolj și organizarea dezbaterii publice care va avea loc în data de 16.08.2022, la sediul Primariei Comunei Coțofenii din Față, din Comuna Coţofenii din Faţă Str. Coţofenilor, nr.442, Judeţul Dolj,  începând cu orele: 12:00;

Planul, Raportul de Mediu și Studiul de Evaluare Adecvată pot fi consultate la sediul O.S. INGKA INVESTMENTS S.R.L. din Focșani, Strada Vâlcele, nr. 26 și la sediul APM DOLJ, Municipiul Craiova, strada Petru Rareș, nr. 1, zilnic de luni până vineri, între orele 9.00-13.00 şi pe site-ul APM DOLJ http://apmdj.anpm.ro.

Autorități participante: APM Dolj, Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj, Direcția Silvică Dolj, Direcția de Sănătate Publică Dolj, Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj, S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L., Administraţia Bazinală de Apă Jiu Craiova, Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Județean Dolj, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Dolj, ISU Dolj, Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Dolj, Comuna Coțofenii din Față, Comuna Braloștița, PF sau PJ atestate pentru efectuarea evaluării de mediu: Sima Dumitru – Gabriel, S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L. – titularul planului. Opiniile, comentariile și propunerile vor fi transmise în scris la sediul APM Dolj până la data de 11.08.2022.