Standarde de lucru

Ne-am luat angajamentul de a gestiona investițiile conform culturii și valorilor noastre. 

Vom face acest lucru în mod responsabil, sigur, eficient și sustenabil. Scopul nostru este livrăm servicii de înaltă calitate, oferind în același timp exemple de bune practici privind gestionarea responsabilă a pădurilor și luând în considerare interesul oamenilor și al mediului. Din acest motiv, am elaborat cerințe obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească contractorii noștri, inclusiv companiile de recoltare. Acestea cuprind aspecte legate de: 

Etică

Mediu

Sănătatea și siguranța lucrătorilor

Situații de urgență și prevenirea incendiilor

Recrutare, ore de lucru, salarii

Cazare

Confidențialitate

Aspecte sociale

Toți partenerii noștri în operațiunile forestiere – inclusiv furnizorii de servicii și clienții/cumpărătorii – sunt supuși standardelor noastre interne (Condiții de contractare), adaptate din IWAY pentru activitatea forestieră.  

Aceste condiții includ: 

  • Toleranță zero față de corupție;  
  • Prevenirea muncii copiilor, a muncii forțate, impuse sau ilegale;  
  • Asigurarea asigurărilor medicale și sociale;  
  • Condiții de lucru sigure și acces la apă, zone de odihnă și locuințe decente;  
  • Salarii stabile și documentate;  
  • Evaluări ale riscurilor și măsuri de atenuare a acestora efectuate pentru fiecare zonă de lucru înainte de a se angaja în activități;  
  • Organizarea periodică de cursuri de formare privind sănătatea și siguranța, operațiunile și protecția mediului;  
  • Monitorizarea atentă a respectării normelor și standardelor. Compania noastră respectă legile naționale și locale și vom colabora întotdeauna cu autoritățile naționale pentru a îmbunătăți practicile forestiere.
13.03.2023
Procedura-privind-reclamatiile
13.03.2023
Politica anticoruptie Etica in afaceri a Ingka Group
13.03.2023
Condiții de Contractare.pptx
13.03.2023
Conditii de contractare