Certificare Forestieră

Toate pădurile noastre din România sunt gestionate conform standardelor Forest Stewardship Council®  (FSC-C131270), cel mai riguros și de încredere sistem de certificare forestieră din lume.

Managementul certificat FSC® al pădurilor înseamnă:

  • Comunitățile locale și societatea în general se bucură de beneficiile pe termen lung oferite de păduri, iar comunitățile locale și factorii interesați sunt invitați sa participe la menținerea resurselor forestiere pe termen lung printr-un management adecvat.
  • Operațiunile forestiere sunt viabile din punct de vedere economic, fără ca profitul să fie generat în detrimentul continuității recoltelor, a ecosistemului forestier sau al comunităților.
  • Integritatea pădurii, menținerea și creșterea capacitații ecosistemelor forestiere de a susține viața, de a furniza bunuri și servicii și de a se autosusține.

Ingka Investment Management deține certificatul de management forestier SA-FM/COC-005243. Acest lucru confirmă faptul că administrarea padurilor noastre se face în mod responsabil, echilibrând protecția valorilor de mediu, nevoile comunităților și rolul economic al pădurii.

Ce înseamnă să fii certificat din punct de vedere al managementului forestier?

Certificarea managementului forestier este un proces de evaluare voluntar și riguros efectuat de experți independenți. Sunt efectuate audituri detaliate, inclusiv vizite pe teren, pentru a garanta respectarea principiilor de gestionare responsabilă a pădurilor. Certificarea este acordată pentru o perioadă de cinci ani, putând fi reînnoită, și implică, de asemenea, o monitorizare anuală pentru a verifica respectarea normelor. Dincolo de angajamentul nostru față de certificarea pădurilor, suntem întotdeauna deschiși la evaluările practicilor noastre, menținând un angajament față de transparență în demersurile noastre către un management forestier responsabil și sustenabil.

Standardele de lucru

Procesul de certificare a gestionării pădurilor presupune, de asemenea, un dialog deschis cu părțile interesate, incluzând comunitățile locale, autoritățile și agenții economici. Acest lucru asigură faptul că părțile interesate au posibilitatea de a oferi recomandări și opinii cu privire la modul în care compania își desfășoară gestionarea pădurilor în orice moment.

Pentru observații privind certificarea managementului forestier sau orice alte întrebări, vă rugăm să consultați secțiunea Contact.

Contact

Documentele referitoare la activitatea noastră pot fi accesate aici:

Anexa 4 – Procedura privind soluționarea solicitarilor si reclamațiilor
Anexa 8 – Declaratie privind acordul cu PC FSC
Certificat Management Forestier – Recertificare Iulie 2021
Declaratie angajament DDS
Harta Eșantioane Reprezentative ale Ecosistemelor-RSA
Harta Proprietate forestieră Ingka Investements România
Harta VRC 2024
Invitație consultare publică management forestier Ingka Investments Management SRL
Politica anticoruptie Etica in afaceri a Ingka Group
Procedura privind reclamatiile sistem DDS
Raport de activitate 2020 si program 2021 Ingka Investments Romania
Raport de activitate 2021 si program 2022 Ingka Investments Romania
Raport de activitate 2022 si program 2023 Ingka Investments Romania
Raport de activitate 2023 si program 2024 Ingka Investments Romania
Starea VRC pe Categorii
VRC – Masuri de management implementate